Close

মোরে

ক্যাটেগোরী অতোপ্পশিং, পুৱারীগী ওইবা, পোত্থানিংঙাইগী

মোরে অসি হান্না লালোন ইতিক্কী মফম ওইখ্রবনি অমসুং ইুকোনো্মিস্ত শিংনা হাইবিব্দা ম্থংগী চহি চা মতুংদা মোরেহ অসি মী না ক্রিক-ক্রিক মফম ওইরগনি হাইনা। মোরেহ অসিনা ইন্ডিয়া-মযান্মার  য়াম্না ম্রু ওইবা মরি অমসুং য়াম্না চাওখৎপগী জাগা অমা ইন্ডিয়া দা মযান্মার অদুগা অতোপ্পা নকন্দা তমু হাইবা মফম দা লালোন ইতিক চৎথরি। ইন্দো-ময়ান্মার ফ্রেন্সিপ ব্রিতস না ইন্ডিয়াবু কলেযা হাইবা ময়ান্মারগী শাগাইং দিভিজন না শম্নহল্লি।

তাওন অসি মনিপুর গী লালোন ইতিক্কী কোনুং অমসুং ইন্ডিয়া গী গেৎৱে তু সাওৎ-ইস্ত এসিয়া হাইনা খঙনৈ।

ফোটো গ্যালরী

  • ইন্দো-ম্যন্মার ফেনশিপ গেট মোরে

করম্না য়ৌগনি:

এরোপ্লেন্না

মোরেহ তাওনগী অনকপা এয়ারপোর্ট অসি তুলিহল ইন্ত্ররনেস্নেল এরপোত ইন্দো-মেনমার হাইৱে লম্বি লোমদা কিলমিতর ১০৮ মুক লাপ্না লৈ।

ট্রেন্না

অনকপা ট্রেন স্তেসন অসি জিরিবম রেলয়ে স্তেসন ২৮৯ কিলমিতর মুক মোরেহ তাওনদগী লাপ্না লৈ।

লম্বীনা

মোরেহ তাওন অসি ইম্ফালদগী ইন্দো-মেনমার হাইৱে লম্বি লোমদা কিলমিতর ১১০ লোম চৎলগা লৈ।