Close

লাংলৌবুং লৈ্কোল (লাঙ্গল পিক গারদেন)

ক্যাটেগোরী পুৱারীগী ওইবা, মহৌশাগী ওইবা /মহৌশাগী মফজা

ইম্ফাল শহরদগী ৬০ কিমি. মুক ইন্দো-ময়ান্মার লম্বি লোমদা চৎলগা লৈ্বা ফজখ্রাবা মফম, চিংলক্তা অমসুং পুকনিং হুনা ফজাবা লাংলৌবুং লৈ্কোল (লাঙ্গল পিক গারদেন) অসি মচি সব-দিভিজন গী লাঙ্গল ভিলেস্ত তা লৈ।

হাইনবা লৈ, খম্বা-থোইবী গী পুৱারি দা থোইবী না  থোইবী -লৈ হেক্কে হাইনা মফম  অসিদা কুম্লকখি। মফম অসি World War 2  গা শঙ্গোন্নবা মফম অসিদা লৈফম শেমগৎখি। লাংলৌবুং লৈ্কোল (লাঙ্গল পিক গারদেন) অসি  হুজিক্তি লমকোইবা শিংনা য়াম্না পাম্নবা মফম আমা অইরবনি।

ফোটো গ্যালরী

  • লাঙ্গল পিক গারদেন
  • লাঙ্গল পিক

করম্না য়ৌগনি:

এরোপ্লেন্না

অনকপা এয়ারপোর্ট অসি তুলিহল ইন্ত্ররনেস্নেল এরপোত ৪৭ কিলমিতর মুক লাপ্না লৈ।

ট্রেন্না

অনকপা ট্রেন স্তেসন অসি জিরিবম রেলয়ে স্তেসন ২৫৭ কিলমিতর মুক লাংলৌবুং লৈ্কোল (লাঙ্গল পিক গারদেন) দগী লাপ্না লৈ।

লম্বীনা

লাংলৌবুং লৈ্কোল (লাঙ্গল পিক গারদেন) অসি ইম্ফালদগী ইন্দো-মৱেমার হাইৱে লম্বি লোমদা কিলমিতর ৪৫ লোম চৎলগা লৈ।